فرم ها

ویزا نارنجی در ابتدای کار از ما می خواهد تا فرمی که توسط این سازمان طراحی شده است، پر کنید. متخصصین ما فرم های شما را با دقت تمام، ارزیابی می کنند و شانس شما را برای اخذ پذیرش از دانشگاه های مورد نظر خودتان بررسی می کند. بعد از اتمام آنالیزها و مشورت متخصصین با یکدیگر، واحد پشتیبانی با شما تماس خواهند گرفت و طبق فاکتورهای استاندارد و معقول(نه به دور از واقعیت) وقت مشاوره تنظیم می نمایند تا حضور گرم شما خوبان سبب بهبود یافتن این مسیر پر از پیج و خم شود. اگر در شهری غیر از مشهد ساکن هستید و یا امکان مراجعه ی حضوری را ندارید به هیچ وجه نگران نباشید؛ زیرا ویزا نارنجی کلیه ی مخاطبان خود را در نظر می گیرد و به صورت تلفنی و یا با برقراری ارتباط از طریق Skype و Whatsapp آماده ی کمک به شما عزیزان است.